• čeština
  • deutsch
  • english

Bezpečnost provozu na CNG

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá jak z fyzikálních vlastností zemního plynu, tak i ze zkušeností z dlouhodobého provozu, neboť:

  • zemní plyn je oproti kapalným palivům (benzinu, naftě, LPG) lehčí než vzduch
  • zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná
  • silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty

Pracovní tlak v nádrži je 20 MPa. Je přípustný krátkodobý nárůst až na 26 MPa, např. po tankování plynu. Zkušební hydraulický tlak je min. 30 MPa a tato zkouška se provádí u každé nádrže při výrobě.

Tlakové nádoby prochází řadou mnohem přísnějších zkoušek oproti zkouškám nádrží kapalných paliv (především odolnost proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku). Ve vozidle jsou navíc tlakové nádoby vybaveny několika pojistnými zařízeními (přetlakový ventil, atd).

ikona - Facebook  Google+ikona - YouTube

Kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.