Systémy s centrálním směšovačem

Klasické zařízení se směšovačem se používá pro karburátorová vozidla a vozy s jednobodovým nebo vícebodovým vstřikováním.

Kapalný plyn je z nádrže veden potrubím do reduktoru, kde je ohříván a přechází v plynnou fázi. Dále putuje ke směšovači (mixu), kde se mísí s nasávaným vzduchem a takto vzniklá palivová směs je poté dávkována do spalovacího prostoru motoru.

U vozidel s katalyzátorem a s lambda sondou je optimální dávkování paliva zajištěno samostatnou řídící jednotkou LPG, která na základě informací z originálních snímačů motoru upravuje složení směsi.

Systém s centrálním směšovačem

Sekvenční vstřikování

Jedná se v současné době o  nejrozšířenější systém, který se používá u většiny moderních automobilů (cca od roku výroby 2000, včetně nových vozidel, která ještě nejsou vybavena přímovstřikovými motory). Toto zařízení je prakticky identické se zabudovaným systémem benzínového vstřikování.

Přísun paliva do motoru zde zajišťují plynové vstřikovače, které jsou ovládány elektronicky dle údajů získaných z řídící jednotky vozidla. Výkon automobilu je totožný s provozem na benzín. Přepínání na LPG i zpět na benzín v okamžiku vyčerpání paliva v nádrži je řízeno automaticky.

Sekvenční vstřikování

Přímé vstřikování – FSI, TSI, TFSI a GDI motory

U takto označených motorů se benzín vstřikuje namísto do sacího potrubí přímo do spalovacího prostoru motoru, což má za následek náročnější přestavbu na LPG. Není totiž možné použít běžné sekvenční vstřikování, ale jedinečnou sadu určenou pro konkrétní vozidlo a kód motoru.

Funkce tohoto systému spočívá kromě bezproblémového provozu na LPG také ve stálém přistřikování benzínu, čímž jsou chráněny benzínové vstřikovače před nenávratným poškozením. Udávaná průměrná spotřeba benzínu je cca 1-2 l/100 km.


V dnešní době se automobily přestavují na tzv. hromadnou přestavbu.