• čeština
  • deutsch
  • english

LPG jako pohonná hmota

LPGZkratka LPG pochází z anglického Liquefied Petroleum Gas, což v překladu znamená zkapalněný ropný plyn. Jedná se o směs propanubutanu, vznikající při rafinaci ropy nebo během těžby zemního plynu.

LPG je za normálních fyzikálních podmínek v plynném stavu. Celkem jednoduchou cestou (ochlazením nebo stlačením) jí lze přivést do kapalného stavu. Při zkapalňování směsi propan-butanu dochází ke značnému zmenšení objemu a to přibližně v poměru 250:1, což znamená, že z 250 litrů plynné fáze se získá 1 litr kapaliny.

Jaké jsou vlastnosti LPG?

Propan-butan je plyn charakteristického zápachu, je nejedovatý a nedýchatelný a má mírně narkotické účinky. V plynné fázi je těžší než vzduch, v kapalné pak lehčí než voda.

Přechod z kapalného skupenství LPG na plynné je obdobně jako například u vody, benzínu nebo líhu provázen spotřebou tepelné energie. Z technického hlediska je zvláštní vlastností LPG schopnost rozpouštět laky, oleje nebo tuky a narušovat přírodní kaučuk. Proto se v konstrukci zařízení používají pouze odolné syntetické materiály.

Jak to funguje?

Do nádrže je tankován plyn přes plnící koncovku v kapalném skupenství. Posléze je vysokotlakým potrubím dopravován do reduktoru, který je ohřívaný chladící kapalinou motoru a přeměňuje palivo na plynnou fázi. Poté už putuje k plynovým vstřikovačům, odkud je distribuován do jednotlivých válců motoru (u starší generace zařízení byl plyn mísen s nasávazným vzduchem ve směšovači).

Provoz zařízení je plně automatický. Vozidlo vždy nastartuje na benzín, proto je nutné neustále disponovat určitým množstvím paliva v nádrži (doporučuje se alespoň 1/4 nádrže). Po zahřátí vozidla na určitou teplotu (zpravidla 40° C) se pohon automaticky přepne na plyn. V okamžiku vyčerpání plynu z nádrže dojde opět k automatickému přechodu zpět do benzínu.

Důležité je, že vy si můžete v případě potřeby manuálně zvolit, na který pohon pojedete. Uvnitř v kabině je umístěný malý přepínač s tlačítkem pro výběr paliva. Tento přepínač zároveň signalizuje pomocí LED diod orientační stav paliva v nádrži.

ikona - Facebook  Google+ikona - YouTube

Kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.